Mediere Consiliere

 

Medierea restabilește dialogul dintre părți, astfel încât să găsească soluții CU UN COST FINANCIAR REDUS  INTR-UN TIMP MAI SCURT decât un proces …

Mediatorul propune modalități de intervenție neutre și independente pentru a sprijini oamenii și organizațiile, cu cele mai înalte standarde de competență și profesionalism, în prevenirea, gestionarea și soluționarea litigiilor, conflictelor și dosarelor aflate pe rolul unei instante.

Cu experiența sa unică și diversitatea serviciilor sale profesionale,

Mediatorul îi ajută pe clienți să facă față unor situații dificile într-o manieră umană și eficientă, propunând abordări adaptate la contextul particular al fiecărei situații.

Medierea este un proces voluntar, care permite participanților să abordeze diverse probleme și să atingă obiective diferite: să intre într-o conversație dificilă, să trateze conflictele interpersonale, să îmbunătățească interacțiunea, să soluționeze o plângere, o dispută sau un dosar aflat pe rol.

Este un proces de comunicare flexibil și informal prin care persoanele implicate au ocazia de a vorbi unul cu celălalt direct, într-un cadru privat și confidențial, în prezența unei persoane terțe(mediator) neutre și imparțiale. Mediatorul facilitează dialogul și sprijină participanții în încercarea lor de a rezolva dificultățile, ajutându-i să evolueze spre o schimbare a interacțiunii lor, o îmbunătățire a situației lor, un acord reciproc acceptabil (tranzactie). Fiecare participant poate fi însoțit de o persoană aleasă de el, de avocat sau de altul, pentru consiliere și / sau sprijin moral.

Ce se poate media : plati, debite , creante , executarea, modificarea, incetarea, obligatiilor contractelor, evitarea, retragerea plangerilor penale, despagubiri latura civila in procesele penale, litigi de munca etc.

Cum se finalizeaza procesul de mediere :  ajungerea la un acord (total sau parţial);  prin denunţarea medierii de către una din părţi sau de ambele; prin constatarea eşuării făcută de către mediator.

Valoarea juridică a unui acord de mediere este cea a unui contract bilateral, consensual, sinalagmatic. Părţile stabilesc o soluţie pentru un conflict/litigiu, soluţie ce constă în drepturi şi obligaţii reciproc agreate, se poate depune la instanta, parchet.

Prezentarea acordului de mediere notarului(avocat) spre autentificare ori instanţei spre încuviinţare este o obligaţie a părţilor doar în cazul în care acordul face obiectul unui transfer de drepturi  de proprietate asupra bunurilor imobile ori alte drepturi reale, program de vizitare si stabilire domiciliu minor şi cauze/partaje  succesorale, sub sancţiunea nulităţii absolute. În toate celelalte cazuri, prezentarea acordului spre autentificare ori încuviinţare nu este obligatorie, ci este o opţiune a părţilor.

Nerespectarea acordului de mediere atrage răspunderea contractuală, partea care se consideră vătămată putând cere daune-interese în condiţiile dreptului comun în materie.