Dreptul succesoral

 

Anularea certificatului de mostenitor
Deschiderea succesiuni
Stabilirea calitatii de mostenitor
Iesirea din indiviziune
 • 5 documente necesare pentru a deschide succesiunea la notar : certificatul de deces, certificatul de nastere , CI , ACTE CARE DOVEDESC AVEREA DEFUNCTULUI , testament daca exista.
 • In ce termen pot accepta succesiunea?,
 • Cum sa intru in posesia mosteniri?
 • In cat timp pot accepta succesiune?
 • Acceptarea sau renuntarea la mostenire ?
 • Care sunt cheltuielile unui partaj judiciar

Acte actiune partaj judiciar instanta :

 • certificatul de moştenitor
 • certificatul de deces;
 • actele de stare civilă ale succesorilor pentru a dovedi gradul de rudenie cu defunctul;
 • orice acte care dovedesc exercitarea dreptului de opţiune succesorală (de ex., declaraţie notarială de acceptare/renunţare la mostenire, acte care dovedesc acceptarea tacită a succesiunii, dacă nu au fost date astfel de declaratii etc.);
 • titlurile de proprietate pentru bunurile care fac parte din averea defunctului

In general, mostenitorii ajung in instanta de judecata in situatia in care desi cunosc ca trebuie sa se prezinte la notariat pentru dezbaterea succesiuni, acestia constata ca fie nu se înţeleg  cu privire la impartirea bunurilor, fie işi contesta uni altora calitatea de moştenitor sau sunt prea multi mostenitori si nu se ma gasesc uni pe alti ori sunt succesiuni mai vechii nedeschise. In aceste situatii, notarul suspenda procedura şi să trimita parţile în faţa instanţei de judecată.