Dreptul comercial

 

 

In litigiile comerciale, indiferent de natura lor, trebuie să actionez rapid. Este esențial să existe un avocat calificat, care nu cunoaște numai procedura aplicabilă, ci este, de asemenea, capabil să construiască un caz eficient.

Diferitele proceduri de colectare a creanțelor clienților
In funcție de situația debitorului (solvabilitate posibila , reapariție a incidentelor de plata …) și obiectivele de afaceri (conservare sau nu ), procedura de colectarea a unei creante va fi diferitea si va face parte dintr-un proces gradual. Trebuie luată în considerare o regulă peremptorie: echilibrul dintre mijloacele implementate și rezultatul așteptat.
Recuperarea afacerii
In general, prin intermediul unui mesaj de poștă electronică (poștală sau electronic) și / sau al unui apel telefonic, această primă procedură de recuperare vizează declanșarea unei soluționări prompte la recunoașterea sumei restante. Mai mult decât atât, rezolvă o posibilă problemă ciclică (uitarea simplă, dificultățile financiare temporare, disputele privind facturile etc.), fără a aduce atingere relațiilor cu clienții. Adesea susținută intern, recuperarea afacerii poate fi externalizată prin intermediul unei agenții specializate, în special în cazul volumelor mari.
Proceduri amicabile de recuperare
Atunci când un stimul simplu rămâne ineficient, o abordare mai susținută a recuperării pe cale amiabilă va multiplica retragerile și va crește treptat presiunea, urmărind în același timp un angajament care sa fie in interesul ambelor părți. Acesta procedura consuma timp și se bazează pe abilități reale de negociere și gestionare a litigiilor.

Recuperarea amiabilă de către un mediator sau avocat
Se exercita, prin notificarea debitorului la sediul si punctele de lucru inregistrate la ONRC, concilierea acestuia prin mediator, unde situatia permite intelegem sa facem demersuri si prin executorul judecatoresc . ( notificare oficială prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau citație de către un executor judecătoresc, o condiție prealabilă pentru orice acțiune în justiție.)
În cazul în care colectarea datoriilor nu este un succes, aceasta va avea ca rezultat efectuarea demersurilor de recuperare a creantelor prin procedura judiciara ( in instanta

Procedurile de recuperare judiciară
Pentru un client debitor care are o creanta , vom formula cerere de chemare in judecata impotriva creditorului la instantele competente .

Dupa obtinerea hotararii judecatoresti, procedura continuă cu executarea silita a creditorului, apelându-se în acest sens la serviciile unui executor judecătoresc , cheltuielile fiind suportate de catre creditor.